Start:
Final:
Mod Mers:
Unitate:

Bucuresti - Deva Distanta Rutiera, Durata Ruta , Harta, Timp Traseu Gratuit Online

București, România <--> Deva, România : Distanta Rutiera = 398 km & Durata Ruta / Timp aprox Traseu = 4 ore 41 min
Bucuresti --- Deva
Taguri: municipii din judetul Hunedoara Deva - Hunedoara - Pestrosani - Lupeni - Vulcan - Orastie - Brad - orase din judetul Hunedoara Petrila - Simeria - Calan - Hateg - Uricani - Geoagiu - Aninoasa - comune din judetul Hunedoara Baia de Criş Balşa Băniţa Baru Băcia Băiţa Bătrâna Beriu Blăjeni Boşorod Brănişca Bretea Română Buceş Bucureşci Bulzeştii de Sus Bunila Burjuc Cerbăl Certeju de Sus Cârjiţi Crişcior Densuş Dobra General Berthelot Ghelari Gurasada Hărău Ilia Lăpugiu de Jos Lelese Lunca Cernii de Jos Luncoiu de Jos Mărtineşti Orăştioara de Sus Pestişu Mic Pui Rapoltu Mare Răchitova Ribiţa Râu de Mori Romos Sarmizegetusa Sălaşu de Sus Sântămăria-Orlea Şoimuş Teliucu Inferior Tomeşti Topliţa Toteşti Turdaş Vaţa de Jos Vălişoara Veţel Vorţa Zam sate din judetul Hunedoara A Abucea Almaş-Sălişte Almaşu Mic Almaşu Mic de Munte Almaşu Sec Almăşel Alun (Boşorod) Alun (Bunila) Arănieş Archia Ardeu Aurel Vlaicu B Bacea Baia de Criş Baldovin Balomir Balşa Banpotoc Barbura Baru Barza Basarabasa Baştea Batiz Băcâia Băcia Băieşti Băiţa Bălata Băniţa Bărăştii Haţegului Bărăştii Iliei Bătrâna Băţălar Bârcea Mare Bârcea Mică Bârsău Bejan Bejan-Târnăviţa Bercu Beriu Birtin Blăjeni Blăjeni-Vulcan Bobaia Bobâlna Bocşa Mare Bocşa Mică Boholt Boia Bârzii Boiţa Boiu Boiu de Jos Boiu de Sus Boş Boşorod Boz Bozeş Brazi Brădăţel Brănişca Brăşeu Brâznic Breazova Bretea Mureşană Bretea Română Bretea Streiului Bretelin Brotuna Buceş Buceş-Vulcan Bucium Bucium-Orlea Bucureşci Bujoru Bulzeştii de Jos Bulzeştii de Sus Buneşti Bunila Burjuc C Căbeşti Căinelu de Jos Căinelu de Sus Călan Călanu Mic Căoi Căraci Cărăstău Cărmăzăneşti Cărpiniş Căstău Căzăneşti Câmpu lui Neag Câmpuri-Surduc Câmpuri de Sus Cârjiţi Cârneşti Cerbăl Cerbia Cerişor Cernişoara Florese Certeju de Sus Chergheş Chimindia Chişcădaga Chitid Cigmău Cimpa Cinciş-Cerna Cioclovina Ciopeia Ciula Mare Ciula Mică Ciulpăz Ciumiţa Ciungani Ciungu Mare Clopotiva Coaja Copaci Coroieşti Coseşti Costeşti Costeşti-Deal Covragiu Cozia Crăciuneşti Crăguiş Cristur Criş Crişan Crişcior Criva Crivadia Cucuiş Cuieş Curechiu Curpenii Silvaşului Cutin D Dăbâca Dănuleşti Dâlja Mare Dâlja Mică Dâncu Mare Dâncu Mic Dealu Babii Dealu Mare Dealu Mic Deleni Densuş Dobra Dobroţ Dragu-Brad Dudeşti Dumbrava Dumbrava de Jos Dumbrava de Sus Dumbrăviţa Dumeşti Dupăpiatră E F Faţa Roşie Făgeţel Fărcădin Fântâna Federi Feregi Fintoag Fizeş Fizeşti Folt Fornădia Furcşoara G Galaţi Galbina Gânţaga Gelmar General Berthelot Geoagiu Geoagiu-Băi Ghelari Gialacuta Giurgeşti Glodghileşti Godineşti Goleş Goteşti Gothatea Govăjdia Grădiştea de Munte Grid Grind Grohot Grohoţele Groş Groşuri Gura Bordului Gurasada H Hărău Hărţăgani Hăşdat Hăşdău Hăţăgel Herepeia Hobiţa Hobiţa-Grădişte Holdea Homorod Hondol I Ilia Iscroni Izvoarele J Jeledinţi Jieţ Jiu-Paroşeni Josani K L Lăpugiu de Jos Lăpugiu de Sus Lăpuşnic Lăsău Leauţ Lelese Leşnic Livada Livadia Livezi Ludeştii de Jos Ludeştii de Sus Lunca (Baia de Criş) Lunca (Băiţa) Lunca Cernii de Jos Lunca Cernii de Sus Luncani Luncoiu de Jos Luncoiu de Sus Luncşoara M Mada Măceu Măgura Măgura-Topliţa Măgureni Mălăieşti Mănerău Mărtineşti Meria Merişor (Băniţa) Merişor (Bucureşci) Merişoru de Munte Mermezeu-Văleni Mesteacăn (Brad) Mesteacăn (Răchitova) Micăneşti Mihăieşti Mihăileni Mintia Mosoru Muncelu Mare Muncelu Mic N Nandru Nădăştia de Jos Nădăştia de Sus Nălaţvad Negoiu Nojag Nucşoara O Obârşa Ocişor Ociu Ocolişu Mare Ocolişu Mic Ohaba Ohaba-Ponor Ohaba-Sibişel Ohaba Streiului Ohaba de sub Piatră Oprişeşti Orăştie Orăştioara de Jos Orăştioara de Sus Ormindea Ostrov Ostrovel Ostrovu Mic P Panc Panc-Sălişte Paroş Păclişa Păucineşti Păuleşti Păuliş Pestişu Mic Peşteana Peşteniţa Peştera (Băiţa) Peştera (Petroşani) Peştera (Sălaşu de Sus) Peştişu Mare Petreni Petreşti Petros Piatra Pişchinţi Plai Plop Plopi Podele Pogăneşti Poiana Poiana Răchiţelii Poieni (Beriu) Poieni (Densuş) Poieniţa Poieniţa Tomii Poieniţa Voinii Pojoga Ponor Popeşti Potingani Prăvăleni Pricaz Prihodişte (Boşorod) Prihodişte (Vaţa de Jos) Pui R Rapoltu Mare Rapolţel Răcăştia Răchitova Răchiţaua Răduleşti Răscoala Râpaş Râu Alb Râu Bărbat Râu Mic Râu de Mori Reea Renghet Reţ Ribicioara Ribiţa Rişca Rişculiţa Romos Romoşel Roşcani Roşia Rovina (Brănişca) Rovina (Bucureşci) Ruda Ruda-Brad Runcşor Runcu Mare Runcu Mic Ruseşti Ruşi Ruşor S Sarmizegetusa Săcămaş Săcărâmb Săcel Sălaşu de Jos Sălaşu de Sus Sălătruc Sălciva Sălişte Săliştioara Sâncrai Sânpetru Sântandrei Sântămăria-Orlea Sântămăria de Piatră Sântuhalm Sârbi Sereca Sibişel (Beriu) Sibişel (Râu de Mori) Silvaşu de Jos Silvaşu de Sus Simeria Simeria Veche Slătinioara Socet Sohodol Spini Stănculeşti Stănija Stăuini Stânceşti Stânceşti-Ohaba Stejărel Stoieneasa Strei Strei-Săcel Streisângeorgiu Stretea Subcetate Sulighete Suseni Şăuleşti Şerel Şesuri Şoimuş Ştei Şteia T Tarniţa Tămăşasa Tămăşeşti Tătărăşti Tătărăştii de Criş Tâmpa Târnava Târnava de Criş Târnăviţa Târsa Techereu Teiu Teliucu Inferior Teliucu Superior Ticera Tirici Tisa Tiuleşti Tomeşti Tomnatec Topliţa Topliţa Mureşului Toteşti Totia Trestia Turdaş Turmaş Tuştea Ţărăţel Ţebea U Uibăreşti Ulieş Ulm Unciuc Uric Uroi Ursici V Vadu Vadu Dobrii Vaidei Valea Valea Arsului Valea Babii Valea Bradului Valea Dâljii Valea Lungă Valea Lupului Valea Mare de Criş Valea Nandrului Valea Poienii Valea Sângeorgiului Valea de Brazi Vaţa de Jos Vaţa de Sus Vălari Văleni (Baia de Criş) Văleni (Geoagiu) Vălioara Vălişoara Vălişoara (Balşa) Vărmaga Vâlcele Vâlcelele Bune Vâlceluţa Veţel Vica Visca Voia Vorţa Z Zam Zăvoi Zdrapţi distante rutiere, rute, trasee, km, mile, harti, durata, viteza, masina, tren, autocar, consum, baruri, cinema, restaurant, magazine, atracti turistice, harta, turism, avion, autoturism, microbuz, curse, orar, spitale, vremea, prognoza meteo, altitudine, strazi, stare drumuri, drum, comune, orase, sate, farmacii, adresee, localitatii, intinerariu, costuri, hotel, oferte cazare, hoteluri

0 comments :